”facebook

Tag Archives: nghị định 18/2015/NĐ-CP

Tìm hiểu về nghị định 18/2015/NĐ-CP

nghị định 18/2015/NĐ-CP

Môi trường bị ô nhiễm đã là vấn đề của nhiều thập kỷ nay không chỉ riêng gì ở Việt Nam mà là trên toàn thế giới. Nếu thực trạng này kéo dài nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhân loại. Ở Việt Nam ta hiện …

Read More »