”facebook

Tag Archives: lộ trình môi trường

Cần lắm một lộ trình cứu môi trường ở Hà Nội

lotrinhcuumoitruong

Môi trường ở Hà Nội hiện nay đang dần bị suy thoái do chất thải từ nhà máy phát sinh, khí thải công nghiệp, nước thải sản xuất,… Chính vì thế cần lắm một lộ trình hoàn thiện cứu môi trường tại Hà Nội thoát khỏi tình trạng trên. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã đề …

Read More »