”facebook

Tag Archives: đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tìm hiểu về hồ sơ ĐTM và các loại đề án môi trường tại Cao Nguyên Xanh

Như phần trước chúng tôi đã triển khai tìm hiểu về hai loại hồ sơ báo cáo giám sát môi trường định kỳ và bản đề án bảo vệ môi trường, phần nội dung tiếp theo đây xin nói rõ hơn thông tin về hai loại hồ sơ ĐTM (hay tên đầy đủ là đánh giá tác động môi trường) …

Read More »

Hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết

de an bao ve moi truong chi tiet

Đất nước ngày càng đổi mới, nhiều dịch vụ kinh tế ra đời nhằm giúp cải thiện nền kinh tế nước nhà, âu cũng là tín hiệu đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó, môi trường sống của chúng ta cũng dần suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng bởi một phần do ý thức của doanh nghiệp trong việc bảo …

Read More »