”facebook

Tag Archives: đề án bảo vệ môi trường

Lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường

de an bao ve moi truong

Thực trạng hiện nay cho thấy, môi trường ở nước ta đang ngày càng suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng. Điển hình như nhiều thành phố lớn hiện nay, nhiều kênh rạch sông ngòi bị ô nhiễm với chất thải nguy hại và nhiều tác nhân ô nhiễm khác đã làm nước biến sắc nghiêm trọng. Các bạn hãy …

Read More »