”facebook

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản như thế nào ?

Với nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều doanh nghiệp đầu tư ra đời kèm theo đó là nhiều loại hình dịch vụ, sản phẩm phát triển nhằm phục vụ nhu cầu của người dân hiện nay. Nhưng bên cạnh đó, mức độ nguy hại đến môi trường từ các dịch vụ này cũng rất đáng quan ngại, dự án hình thành nhiều nhưng việc thực hiện bảo vệ môi trường trước khi dự án triển khai liệu có mấy doanh nghiệp nghĩ đến và thực hiện. Chính vì thế, Nhà nước ta đã ban hành nhiều loại hồ sơ môi trường và các cơ sở pháp lý nhằm ràng buộc trách nhiệm, tạo sự chủ động của doanh nghiệp trong việc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường.

Với bài này, công ty môi trường Cao Nguyên Xanh xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp đầu tư hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản, một loại hồ sơ pháp lý thực hiện lập khắc phục khi doanh nghiệp lỡ triển khai hoạt động nhưng chưa thực hiện lập bản kế hoạch môi trường. Xem tiếp nội dung ngay sau đây nhé.

de an bao ve moi truong don gian

Đôi nét về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Với phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm, mục đích cũng như điều kiện thực hiện lập bản đề án đơn giản.

– Về khái niệm: Đây là một loại hồ sơ pháp lý, hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp đầu tư cần phải thực hiện lập nếu rơi vào trường hợp đã lỡ triển khai hoạt động nhưng chưa tiến hành lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Trong quá trình chúng tôi thực hiện tư vấn về hồ sơ này cho đề án bảo vệ môi trường đơn giản, rất nhiều khách hàng đã hỏi chúng tôi câu hỏi “Vì sao phải thực hiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?”. Trả lời câu hỏi này, chúng tôi sẽ đưa ra một vài mục đích thực hiện như sau.

– Về mục đích thực hiện:

 • Đầu tiên, hợp thức hóa quá trình hoạt động kinh doanh, khắc phục được tình trạng thiếu cơ sở pháp lý để dự án hoạt động tránh bị xử phạt theo quy định.
 • Theo dõi thực trạng, diễn biến môi trường xung quanh khu vực dự án hoạt động.
 • Đánh giá mức độ tác động nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng dự án để đề ra phương án và biện pháp giải quyết phù hợp nhất.
 • Tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với cơ quan chức năng, giúp cơ quan môi trường ràng buộc trách nhiệm, tạo sự chủ động của doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường trước khi dự án triển khai.

Chuyên mục tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các doanh nghiệp một vài căn cứ pháp lý thực hiện hồ sơ đề án đơn giản. Chi tiết như sau.

Căn cứ pháp lý thực hiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Áp dụng theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

– Dựa vào Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 01/04/2015 nghị định của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
– Dựa vào Nghị định 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 nghị định của Chính phủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và nộp cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/12/2014.

– Kèm theo đó là Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Những hồ sơ cần thiết cho quá trình lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Căn cứ theo điều 11 chương thứ 3 của thông tư 26/2015/TT-BTNMT có quy định về hồ sơ thực hiện phê duyệt đề án đơn giản như sau:

– Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định như sau:

 •  Cơ sở đăng ký tại Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT;
 • Cơ sở đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo quy định tại Phụ lục 14b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

Quy trình lập, xác nhận, đăng ký lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quy trình này sẽ dựa vào phụ lục thông tư 26/2015/TT-BTNMT gồm những bước căn bản như sau:

 • Chủ cơ sở quy định tại Điều 10 Thông tư 2015/TT-BTNMT lập và gửi hồ sơ đề nghị đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản quy định tại Điều 17 Thông tư này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xem xét hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Phụ lục 19a, Phụ lục 19b kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì có văn bản thông báo chủ cơ sở để hoàn thiện.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan thường trực đăng ký tiến hành xử lý hồ sơ. Trường hợp cần thiết, tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở và lấy ý kiến của cơ quan, chuyên gia.
 • Cơ quan thường trực đăng ký tổng hợp, xử lý và thông báo kết quả xử lý cho chủ cơ sở (nếu có).
 • Chủ cơ sở thực hiện đúng các yêu cầu được thông báo (nếu có).
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Cơ quan thường trực đăng ký chứng thực và gửi đề án môi trường đơn giản đã xác nhận.

Nội dung bài tư vấn về hồ sơ đề án đơn giản chúng tôi xin kết thúc tại đây. Nếu doanh nghiệp có thắc mắc, có nhu cầu tìm hiểu hay muốn thực hiện lập hãy liên hệ với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

Add: 99 Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Hotline : 0938.395.254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Xin cảm ơn đã theo dõi bài viết !

Check Also

hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Để bảo vệ sức khỏe hay việc tăng năng suất lao động, nếu bạn là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *