”facebook

Hiệu quả từ việc lập báo cáo hoàn thành ĐTM

Trường hợp doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh đã thục hiện lập hồ sơ ĐTM (Đánh giá tác động môi trường) thì sau khi đã được phê duyệt hoàn thành xong các công trình xử lý điển hình như: hệ thống xử lý nước thải, khí thải, hay nước cấp và đã tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã đề ra trong bản ĐTM đã lập trước đó, thì doanh nghiệp bắt buộc thực hiện lập thêm báo cáo hoàn thành ĐTM để nộp lên cơ quan chức năng có thậm quyền, trách nhiệm phê duyệt xem xét lại việc thực hiện.

Với nội dung bài ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý doanh nghiệp tìm hiểu thêm về loại hồ sơ này cũng như những căn cứ pháp lý mà doanh nghiệp cần áp dụng thực hiện. Tìm hiểu ngay sau đây nhé.

bao cao hoan thanh dtm

Căn cứ quy định lập báo cáo hoàn thành ĐTM

– Đầu tiên, chúng ta căn cứ áp dụng theo Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, được Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

– Tiếp theo đó, can cứ thep Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 14/02/2015, của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường để tìm hiểu lập hoàn thành ĐTM.

– Dựa vào Thông tư 27/2015/TT-BTNMT, ban hành ngày 29/05/2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường để tiến hành thực hiện lập báo cáo hoàn thành đtm theo mẫu.

Mục đích và điều kiện thực hiện lập báo cáo hoàn thành đtm

– Mục đích:

 • Lập giúp doanh nghiệp phát triển kinh tế mà không gây ảnh hưởng đến môi trường.
 • Tạo nên hệ thống phát triển bền vững lâu dài KT-XH đôi đôi với việc bảo vệ môi trường.
 • Hoàn tất thủ tục pháp lý sau khi đã thực hiện hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM.

– Điều kiện:

 • Cơ sở đã thực hiện các công trình, các biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như những điều đã ghi trong đánh giá tác động môi trường ĐTM đã thực hiện trước đó.
 • Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo đúng với quy chế pháp luật hiện hành.

Những hồ sơ cần thiết cho quá trình phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

 • Bản chính Công văn đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trước khi dự án đi vào vận hành chính thức: 01 bản;
 • Bản sao y chứng thực Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung: 01 bản;
 • Bản sao Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường: 01 bản;
 • Bản sao Bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan: 01 bản;
 • Bản chính Bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (theo mẫu): 03 bản.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Quy trình lập và cơ quan phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM

Gồm 8 bước cơ bản để thực hiện lập báo cáo hoàn thành đtm như sau:

 • Bước 1: đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh: khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, địa chất, khí hậu, môi trường xung quanh dự án.
 • Bước 2: Xác định các nguồn ô nhiễm phát sinh có thể ảnh hưởng đến hoạt động dự án như: khí thải, nước thải, chất thải nguy hại, tiếng ồn, chất thải rắn, xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào hoạt động của dự án.
 • Bước 3: Thu thập các mẫu khí thải, nước thải,… đã xác định từ bước hai sau đó đem phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Bước 4: Đánh giá mức độ tác động nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình dự án triển khai hoạt động để tiến hành thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp.
 • Bước 5:  Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Bước 6 : Tiến hành tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.
 • Bước 7 : Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Bước 8 : Nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM trước đó.

Cơ quan chấp hành phê duyệt báo cáo hoàn thành ĐTM:

 • Chi cục – sở tài nguyên môi trường đối với các báo cáo hoàn thành ĐTM hoặc hồ sơ ĐTM bổ sung thuộc cấp sở quy định tại nghị định 18/2015/NĐ-CP và luật bảo vệ môi trường 2014.
 • Bộ tài nguyên môi trường đối với trường hợp không nộp cấp sở.

Video giới thiệu đôi nét về hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM:

Nội dung bài tư vấn thực hiện hồ sơ báo cáo hoàn thành ĐTM của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện cũng như muốn tìm hiểu chính xác hơn về hồ sơ pháp lý này, hãy liên hệ với công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi theo địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG CAO NGUYÊN XANH

Add: 99 Nguyễn Súy, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Hotline : 0938.395.254

Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com

Check Also

hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Để bảo vệ sức khỏe hay việc tăng năng suất lao động, nếu bạn là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *